Міністерство закордонних справ України

0
791

Новый етап у розвитку дипломатії України

Новий історичний етап у розвитку української дипломатії розпочався 16 липня 1990 року, коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

У Декларації зазначається, що Україна “як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій…”. Україна “виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах”.

Після прийняття історичного Актa про незалежність України 24 серпня 1991 року перед Міністерством закордонних справ постали цілком нові завдання, пов’язані з визнанням України міжнародним співтовариством, встановленням дипломатичних відносин, створення ефективної мережі власних дипломатичних і консульських представництв, розбудовою повноцінних двосторонніх відносин з зарубіжними країнами, набуттям членства і утвердженням в провідних міжнародних організаціях.

За перші роки незалежності Україну визнало понад 170 зарубіжних країн. Практично з усіма ними встановлені дипломатичні відносини та активно розвивається двостороннє співробітництво.

Україна створила ефективну мережу власних дипломатичних і консульських представництв

Україна є членом понад 90 міжнародних організацій. У 2000-2001 роках Україну входила до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН. Наша держава уклала і виконує понад дві тисячі міжнародно-правових документів.

Також читайте:  Святкування Дня Незалежності Узбекистану в Україні

За роки незалежності представники України неодноразово очолювали і обиралися керівниками багатьох авторитетних міжнародних структур, насамперед органів Організації Об’єднаних Націй. Як винятковий приклад, згадуємо про те, що саме представник України, Геннадій Удовенко був обраний Президентом 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила Основні напрями зовнішньої політики України

Згідно зі статтею 106 Конституції України, керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави здійснює Президент України, який представляє країну в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори України, приймає рішення про визнання іноземних держав, призначає та звільнює глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі грамоти дипломатичних представників іноземних держав.

Відповідно до Указу Президента України “Про Положення про Міністерство закордонних справ України” від 3 квітня 1999 року, “Міністерство закордонних справ України (МЗС України) як центральний орган виконавчої влади є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та координації заходів у цій сфері, в тому числі спрямованих на реалізацію стратегічних цілей зовнішньої політики України щодо забезпечення входження України в європейський простір та створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі (ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”.

Також читайте:  Костянтин Грищенко - дипломатія заслуговує належного, щоб її цінували

Рік 2005-й залишив помітні віхи в процесі реалізації європейських та євроатлантичних інтеграційних устремлінь України. Це – надання Європейським Союзом Україні статусу країни з ринковою економікою й проведення в Києві Форуму Спільноти Демократичного Вибору.

Згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка від 22 серпня 2005 року “Про внесення змін до Указу Президента України “Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин”, Міністерству закордонних справ України були надані широкі повноваження щодо координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин Української держави.

Понад 500 працівників зовнішньополітичного відомства України підтримали ідеї Помаранчевої революції у відомій “Заяві українських дипломатів”.

Міністерство закордонних справ України очолювали:

Анатолій ЗЛЕНКО

Також читайте:  Посол Королівства Саудівської Аравії в Україні Джудія Алхазал

Міністр закордонних справ України

(27 липня 1990 року – 25 серпня 1994 року,

2 жовтня 2000року – 2 вересня 2003року)

Геннадій УДОВЕНКО

Міністр закордонних справ України

(25 серпня 1994 року -17 квітня 1998 року)

Борис ТАРАСЮК

Міністр закордонних справ України

(17 квітня 1998 року – 29 вересня 2000 року

4 лютого 2005 року – 30 січня 2007 року)

Костянтин ГРИЩЕНКО

Міністр закордонних справ України

(2 вересня 2003 року – 3 лютого 2005 року

11 березня 2010 року – 24 грудня 2012 року)

Арсеній ЯЦЕНЮК

Міністр закордонних справ України

(21 березня- 4 грудня 2007 року)

Володимир ОГРИЗКО

Міністр закордонних справ України

(18 грудня 2007 року – 3 березня 2009 року)

Петро ПОРОШЕНКО

Міністр закордонних справ України

(9 жовтня 2009 року – 11 березня 2010 року)

Леонід КОЖАРА

Міністр закордонних справ України

(24 грудня 2012 року – 23 лютого 2014 року)

Андрій ДЕЩИЦЯ

В.о. Міністра закордонних справ України

(27 лютого 2014 року – 19 червня 2014 року)

Павло КЛІМКІН

Міністр закордонних справ України

(19 червня 2014 року – по цей час)